FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY TOWARU                

Towar prosimy odesłać na:                                                                                            

SUPREMEPRODUKCJA

Ul. POZNAŃSKA 60

62-023 KAMIONKI

(niepotrzebne skreślić)

Numer zamówienia:………...........................................................................................

Data zakupu: ................................................................................................................

Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): ...........................................................................

Nr telefonu kontaktowego:  .........................................................................................

e-mail:  ……...................................................................................................................

Powód zwrotu / wymiany (w przypadku wymiany podać dokładną nazwę towaru, rozmiar i kolor, na który ma zostać wymieniony)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Adres nabywcy                                                                    

Imię i Nazwisko: ………………………................................................................……….

Ulica i nr domu/mieszkania: .........…………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: ………………..............…………………………………………….

 

DANE O RACHUNKU BANKOWYM LUB DOKŁADNY ADRES DO PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO

(ważne w przypadku zwrotu towaru)

Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:

Nr konta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane właściciela rachunku:.......…….....……………………............................................

………………………………..........…….....……………………..........…….....……….……...................